Obchodní podmínky internetového prodeje zboží a služeb nabízených KAMASlim & Young Clinic s.r.o. (dále jen “Obchodní podmínky”)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost KAMASlim & Young Clinic s.r.o., se sídlem Kounicova 681/10, 602 00 Brno, IČO: 02454289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 81353 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového obchodu dostupného z internetové adresy http://shop.kamaslim.cz (dále jen „Eshop“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují vztah Provozovatele a uživatele Eshopu (dále jen „Uživatel“). Smluvní strany sjednaly, že podpůrně k těmto Obchodním podmínkám platí také Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád Provozovatele, které jsou zveřejněny a volně dostupné na adrese http://www.kamaslim.cz/obchodni-podminky.pdf.

2. INTERNETOVÝ PRODEJ, KONTAKTY A OBJEDNÁVKA

2.1 Eshop poskytuje Uživatelům možnost výběru a objednávky služeb či zboží nabízených Provozovatelem a informuje Uživatele o podmínkách jejich čerpání.

2.2 Uživatel objedná zboží nebo službu tak, že zvolenou nabídku umístí do virtuálního nákupního košíku klepnutím na tlačítko „Koupit“, následně klepne na tlačítko „Nákupní košík“ a pak objednávku dokončí dle automatických instrukcí, které v logické posloupnosti vyžadují po Uživateli údaje potřebné k dokončení objednávky (způsob platby, způsob doručení, jméno, příjmení, korespondenční a fakturační adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo). Ve druhém kroku objednávkového procesu může Uživatel zadat slevový kód, kterým sníží hodnotu objednávky. Slevové kódy může Provozovatel nabídnout v rámci reklamních kampaní nebo promo akcí. Slevový kód může být hodnotový nebo procentuální. Na slevu nevzniká automatický nárok. Sleva může být omezena minimální hodnotou nákupu. Mezi jednotlivými kroky objednávky se Uživatel přesunuje klepnutím na tlačítko „Pokračovat“ nebo „Zpět“. V posledním kroku objednávkového procesu, kterým je „Shrnutí objednávky“, provede Uživatel závěrečnou kontrolu a klepne na tlačítko „Pokračovat“, čímž objednávku potvrdí a přesune se dle zvoleného způsobu platby do platební brány, kde objednávku ihned uhradí prostřednictvím platební karty, nebo na konec objednávky. Následně Uživatel obdrží na uvedenou adresu elektronické pošty automatickou zprávu s potvrzením objednávky, případně platebními instrukcemi pro platbu bankovním převodem.

2.3 Provozovatel je zároveň poskytovatelem nabízených služeb. Místem čerpání služeb nebo osobního převzetí zboží a dárkových certifikátů jsou pobočky Provozovatele vyjmenované na http://www.kamaslim.cz/kontakty.

2.4 Kontaktním místem pro styk s veřejností je sídlo Provozovatele. Schůzku je nutné dohodnout předem na: telefonním čísle +420 776 883 422 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.kamaslim.cz nebo na e-mailu: info@kamaslim.cz.

2.5 Provozovatel se snaží pro Uživatele zajistit kvalitní nabídku a v případě nespokojenosti s poskytnutou službou, dodaným zbožím či v případě připomínek Uživatele k poskytovaným službám nebo k prodávanému zboží je možné Provozovatele kontaktovat na: telefonním čísle +420 776 883 422 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.kamaslim.cz nebo na e-mailu: info@kamaslim.cz.

3. ČERPÁNÍ SLUŽEB, ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, ÚHRADA, POTVRZENÍ A DISTRIBUCE

3.1 Uživatel je oprávněn k čerpání zvýhodněných nabídek na základě potvrzení ze strany Provozovatele. Potvrzení je Uživateli zasláno prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „Email“). V případě, že Uživatel objednal u Provozovatele zboží, je součástí Emailu také termín zaslání zboží nebo termín, kdy a kde bude zboží připraveno k osobnímu převzetí. V případě, že Uživatel objednal u Provozovatele službu, vystaví Provozovatel Uživateli dokument, který obsahuje specifikaci objednané služby a podmínky, za kterých je možné službu čerpat (dále jen „Certifikát“). Certifikát je uživateli zaslán buďto jako příloha Emailu ve formátu PDF, v tištěné podobě Českou poštou nebo je připraven k osobnímu převzetí na adrese Provozovatele. Pokud je Certifikát vystaven v tištěné podobě, je součástí Emailu také termín zaslání Certifikátu Českou poštou nebo termín, kdy a kde bude Certifikát připraven k osobnímu převzetí. Službu nebo zboží lze za cenu uvedenou u jednotlivé nabídky v Eshopu zakoupit způsobem uvedeným u jednotlivých nabídek, zpravidla úhradou finančních prostředků bankovním převodem na účet Provozovatele.

služby
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
služby